V BIEG ULICZNY         

 19 maja 2019        

sparta ultra team home
sparta ultra team home

SPARTA ULTRA TEAM  jest współorganizatorem biegu im. Janusza Smiatacza o Puchar Wójta Gminy Trzcinica odbywającego się corocznie od 2015r. w maju lub czerwcu.

Bieg ma na celu uczczenie pamięci społecznego działacza Gminy Trzcinica, majora Janusza Smiatacza. Janusz  Smiatacz  urodził  się  w  1963  roku.  Był  wojskowym  pilotem i kontrolerem  ruchu lotniczego w stopniu majora. Jedenaście lat temu w trakcie pełnienia służby uległ wypadkowi i został częściowo sparaliżowany. Od tego momentu poruszał się na wózku.

Starał się jednak być na tyle aktywnym, na ile jest to możliwe. Jednym ze zrealizowanych przez niego pomysłów było objechanie  na  wózku  inwalidzkim  powiatu  kępińskiego.  We  wszystkich  urzędach  gmin pozostawiał  pałeczki  sztafetowe,  w  których  ukryty  był  rulon  zawierający  osiemnaście  zasad ułatwiających współistnienie osób zdrowych i niepełnosprawnych. Swoją akcję Janusz nazwał „Sztafetą zasad”. Zakończył ją na kępińskim rynku – w pięciu etapach przejechał w sumie 130 km. Startując każdorazowo spod fontanny na kępińskim rynku odwiedził też sąsiednie powiaty.

Był też jednym z organizatorów akcji dla dzieci niepełnosprawnych z cyklu „Dodać skrzydeł, czyli nasze kępińskie Kilimandżaro”. Integracyjna impreza, która wpisała się na stałe w historię powiatu kępińskiego. Swoją postawą zachęcał ludzi z niepełnosprawnością do przełamywania wewnętrznych  barier,  do  zmiany  sposobu  myślenia o przyszłości  i  nastawienia  do  własnych problemów oraz motywował ich do dalszych, aktywnych działań.

POPRZEDNIE EDYCJE:

 I BIEG ULICZNY         

 21 czerwca 2015         

 II BIEG ULICZNY         

 15 maja 2016        

 III BIEG ULICZNY         

 21 maja 2017         

 IV BIEG ULICZNY         

 20 maja 2018